Our Business Model

Ctrlz.no has a stated goal of acting as an intermediary between artists and their customer base. Our services are pro-bono (free of charge) as we seek to enhance the cultural scene in Norway.

Promoting local artists and their work brings indirect value to our community. We seek to enhance the cultural expression of Norway, through a varied set of channels. Although our focus is mainly directed at literature, we also seek to include other contemporary art forms; such as music and sculpturing.

Some of our visitors have expressed confusion as to how we define our job, and responsibilities. It may be summarized in the following way:

Artists seek venues, funding and inspiration to express their ideas at different stages. Ctrlz.no has a stated goal of facilitating this process, through shared experience, guidance and resource direction.


CTRLZ.NO følger en holistisk tilnærming, der kunsteriske bidrag måles i dets bidrag til samfunnet. Vi har over tid klart å opparbeide oss en betydelig kunnskapsbase, relatert til promoteringen og planlegging av kunstnerisk virksomhet.

Virksomheten vår er utelukkende pro-bono, og vi vil ikke kreve noen form for betaling. Vårt overordnede mål er å fremme norsk kultur, via promoteringen av kunstnerisk virksomhet og det frie ord.

Vår spesialitet er litteratur, men vi legger også tilrette for andre typer kunstnerisk virksomhet, slik som musikk og skulpturell formgivning.

Norske artister har ofte et behov for veiledning innen ulike områder. Det inkluderer finansielle utfordringer relatert til statsstøtte, tilrettelegging av salgsarenaer og promotering av kunst. Ctrlz.no bidrar til å guide kunstnere gjennom hele prosessen fra A til Å.