About us

Ctrlz.no is a Norwegian non-profit publishing consortium for the liberal arts.

Our stated goal is to assist, ameliorate and guide upcoming artists within the domestic cultural scene. This includes a variety of genres of the liberal arts. Such as literature, music and photography.

For a more detailed description, please refer to our business model.


In Norwegian
Ctrlz.no er en ideell organisasjon som jobber med promotering av kunst og kultur. Vårt overordnede mål er å bidra til det norske kulturlivet gjennom å fremme forskjellige typer kunst. Det inkluderer musikk, litteratur og fotografi.