Publications, Distribution

Karavane

Karavane er en essayserien hvor forfattere fra ulike fagfelt skriver om kunstverk som har hatt innvirkning på sin tid og bidratt til å utvide kunst- og samfunnsdebatten. Karavane er et samarbeid mellom Ctrl+Z Publishing og Torpedo Press.