Publications, Distribution

I orkanens øje

I orkanens øje (In the eye of the hurricane)
By Nikolaj Callesen

Price: NOK 80,-
82-92817-01-8
Order this book.

For Immanuel Kant beauty is not an attribute to an object, it is an experience that is not conditioned by a relation to art, but is recognized by it’s relation to nature. According to Kant what is at stake is something as rudimentary as our experience of life and what that can tell us about ourselves and our relation to each other and the world. For instance that we and the world are less estranged to each other than we usually think, because the worlds is not only our surroundings, but also our origin. (Dorthe Jørgensen, Aarhus University, 2006)

For Immanuel Kant er skønheden ikke en egenskab ved genstanden, men derimod en erfaring, og denne erfaring er ikke forbeholdt omgangen med kunst, men kendes derimod især fra mødet med naturen. Ifølge Kant drejer det sig nærmere bestemt om noget så grundlæggende som vor livsfølelse og hvad den kan fortælle om os selv og vort forhold til hinanden og til verden. F.eks. at vi og verden måske er mindre fremmede for hinanden, end vi som regel tror, fordi verden ikke bare er vor omgivelse, men derimod også vort ophav. (Dorthe Jørgensen, idehistoriker Aarhus Universitet, 2006)
_________________________________________