Publications, Distribution

About

Ctrl+Z Publishing is not for profit and project based. Its publications are made for and by artist groups, artists and curators primarily in the self organized field. Ctrl+Z is based in Bergen, Norway and run by artist Arne Skaug Olsen and curator Anne Szefer Karlsen. Our aim is for Ctrl+Z to be an active part of the region’s art scene, and at the same time connect our publishing policy to national and international practice and discourse. Ctrl+Z Publishing equals artistic practice with discourse, and aim to focus on and contest the both by concentrating on publication as an arena for development and mediation of contemporary art. Ctrl+Z is itself part of the self organized field, its profile is transient and the back catalogue is not defined by one aesthetic, political or institutional programme. Our main concern is to independently investigate structural conditions for art production, art mediation and art discourse in the form of printed matter.

Ctrl+Z Publishing er et ikke-kommersielt og prosjektbasert forlag. Forlagets publikasjoner er laget for og av kunstnergrupper, kunstnere og kuratorer hovedsaklig i det selvorganiserte kunstfeltet. Forlaget har base i Bergen og er drevet av kunstneren Arne Skaug Olsen og kurator Anne Szefer Karlsen. Målet for Ctrl+Z er å delta aktivt på Bergensregionens kunstscene, og samtidig knytte våre utgivelser til nasjonal og internasjonal praksis og diskurs. Ctrl+Z Publishing setter likhetstegn mellom praksis og diskurs, vi vil fokusere og utfordre begge ved å konsentrere oss om publikasjon som en arena for utvikling og formidling av samtidskunst. Ctrl+Z er også del av det selvorganiserte feltet, vår profil er transient og defineres av vår katalog, og ikke av et estetisk, politisk eller institusjonelt program. Ctrl+Z Publishing har som mål å undersøke de strukturelle betingelsene for å drive kunstproduksjon, formidling og diskurs i publikasjonsform i det frie kunstfeltet i dag.